Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Verzekeringsgeneeskundige capaciteit 2014

De komende jaren spannen we ons in om onze verzekeringsgeneeskundige capaciteit op peil te houden. Dit doen we met het oog op de volumeontwikkelingen en het gegeven dat veel verzekeringsartsen binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. Daarnaast hebben we de komende jaren extra taken, zoals de eerstejaars Ziektewet-beoordeling in het kader van de modernisering van de Ziektewet, de herbeoordelingen van Wajongers in het kader van de Participatiewet en de indicatiestellingen in het kader van de Participatiewet voor onder andere beschut werk.

Om onze wettelijke taken in 2014 te kunnen uitvoeren, voeren we een meersporenbeleid. Op de korte termijn treffen we landelijke maatregelen om de opleidingscapaciteit te vergroten en de productiviteit van verzekeringsartsen tijdens hun opleiding zo veel mogelijk te benutten. Ook zorgen we voor een zo efficiënt mogelijke begeleiding. Op de langere termijn investeren we in gerichte arbeidsmarktcommunicatie, actieve werving, relatieopbouw met universiteiten en beroepsverenigingen, verbetering van het imago van verzekeringsarts, het binden en boeien van jonge artsen die bij ons in dienst treden en het creëren van een flexibele schil.

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 80 basis- en bedrijfsartsen geworven die de opleiding tot verzekeringsarts gaan volgen (AIOS). Als gevolg van de grote opleidingsinvestering in 2014 zullen vanaf 2015 minder artsen in opleiding zijn. Het gaat dan alleen nog om artsen die op termijn verzekeringsartsen gaan vervangen die met pensioen gaan. In 2014 zijn ook op tijdelijke basis 65 basisartsen aangetrokken die in afwachting zijn van een opleidingsplek in een kliniek of die nog geen specialisatie gekozen hebben (ANIOS). Wij bieden deze basisartsen de mogelijkheid een jaar ter overbrugging voor ons te werken en kennis te maken met het vak van verzekeringsarts en met UWV. Ondanks deze maatregelen blijft het een uitdaging om de bezetting van verzekeringsartsen op peil te houden.

Er zijn nu 161 artsen in opleiding tot verzekeringsarts. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de opleidingscapaciteit te verruimen, zodat het beoogde aantal op te leiden artsen opgevangen kan worden door de organisatie.

Daarnaast nemen we maatregelen om verzekeringsartsen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Na een succesvolle pilot in 2012 zijn we in 2013 begonnen om voor enkele klantgroepen taakdelegatie in te zetten, in ieder geval voor de duur van 3 jaar. Daarbij doet een sociaal-medisch verpleegkundige of medisch secretaresse onder verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts werk dat de arts voorheen veelal zelf deed. Zo kunnen we de artsen inzetten waar ze de hoogste toegevoegde waarde hebben. Het was de bedoeling dat 200 verzekeringsartsen eind 2013 met taakdelegatie zouden werken. De groei van het aantal verzekeringsartsen dat ermee werkt blijft achter bij de verwachting. We onderzoeken op dit ogenblik de oorzaak. Deze analyse wordt in het derde kwartaal van 2014 afgerond.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen