Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Visievorming ICT

UWV staat op ICT-gebied voor een enorme opgave. We moeten veel veranderingen doorvoeren als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en om invulling te geven aan de steeds verdergaande digitalisering van onze dienstverlening en werkprocessen. Daarnaast zijn er allerlei aanpassingen nodig, omdat we een aantal van onze ICT-applicaties regionaal beschikbaar stellen aan gemeenten. Tegelijkertijd moeten we het resterende historisch achterstallig onderhoud inlopen en de actuele stand van de techniek bijhouden om de ICT-kosten te kunnen verlagen en een goede en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden. Bij dit alles zijn stabiliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, performance en informatiebeveiliging essentieel.

De afgelopen jaren hebben we op ICT-gebied een aantal fundamentele verbeteringen gerealiseerd. Er is veel achterstallig ICT-onderhoud gepleegd. Dankzij de introductie van Portfoliomanagement kunnen we projecten beter beheersen en borgen dat ze daadwerkelijk bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van UWV. De stabiliteit en performance van werk.nl komt langzaam maar zeker op orde. Deze verbeteringen maken het mogelijk op strategische doelen te koersen. De invulling hiervan krijgt handen en voeten in het traject Herijking IV. Voor de komende jaren zijn over de hele breedte van de Informatievoorzieningsfunctie (IV) de lijnen uitgezet: welke inhoudelijke keuzes we maken, welke programma’s en projecten daarvoor nodig zijn, hoe we structureel de IV-organisatie willen laten functioneren en hoe we gebruikmaken van leveranciers. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijken voor de IV van de bedrijfsonderdelen, die samen de IV Board vormen, ook verantwoordelijk zijn voor hun bijdrage aan de verandering. Daarmee is er sprake van een breed gedragen aanpak. De resultaten zijn verwerkt in het UWV Informatieplan 2015.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen