Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Kosten ICT

De in de eerste 8 maanden van 2014 gerealiseerde kosten zijn hoger dan begroot, doordat er meer infrastructuur nodig is voor werk.nl. Dit vanwege het grote gebruik en de benodigde stabilisatiemaatregelen, en omdat er als gevolg van de crisis meer werkplekken nodig waren.

Bij het vergroten van de effectiviteit van de systeemontwikkeling is het uitgangspunt dat we applicaties, waar dat efficiënt is, zo veel mogelijk intern beheren en dat binnen UWV specifieke kennis wordt opgebouwd. Dit verlaagt de kosten en vermindert de afhankelijkheid van leveranciers. Een wisseling van leverancier is dan bijvoorbeeld minder ingrijpend.

Om over een duidelijke referentie te kunnen beschikken voor de kosten van de komende jaren, zijn we eind 2013 een benchmarkonderzoek gestart naar de kosten van informatievoorziening (IV), op basis van het kostenniveau van 2013. De conclusie is dat de gezamenlijke kosten voor applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en rekencentrum hoog liggen bij UWV. De structurele kosten voor IV zijn hoog, doordat UWV een fusieorganisatie is en door de permanente druk die nieuwe wet- en regelgeving met zich meebrengt. Daarbij komen de kosten die nodig zijn voor een structurele stabiliteit van de systemen en voor de versnelde digitalisering van onze dienstverlening, en kosten in verband met ketenafhankelijkheden. Op veel onderdelen hebben wij de kosten kunnen verlagen, en daar zullen we aan blijven werken.

Door de voortdurende noodzaak om te veranderen (vooral door nieuwe wet- en regelgeving en om de dienstverlening te digitaliseren) zullen de kosten voorlopig niet lager worden. Stabilisatie is het maximaal haalbare. De permanente druk op de IV-organisatie over een lange reeks van jaren heeft ook veel geld gekost. De noodzakelijke Herijking IV zal op afzienbare termijn geen additionele kostenverlaging opleveren. In 2014 realiseren we op basis van eerder benchmarkonderzoek wel de laatste tranche van een taakstelling van € 108 miljoen aan structurele bezuinigingen in de IV-keten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag