Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Stabiliteit, continuïteit en informatiebeveiliging

ICT is de ruggengraat van de processen in onze organisatie. We treffen maatregelen om onderhoud, stabiliteit, continuïteit en beveiliging van onze ICT-systemen structureel te verbeteren.

  • Onderhoud. We voeren achterstallig onderhoud uit in het hoofdrekencentrum in het programma Groot Onderhoud. Inmiddels is 75% van het achterstallig onderhoud weggewerkt. De rest volgt grotendeels in de loop van 2014 en voor een klein deel in 2015. Daarna wordt het bijhouden van het onderhoud een regulier proces.
  • Stabiliteit en continuïteit. We moderniseren de infrastructuur voor online diensten. Een voor de structurele stabiliteit belangrijke technische modernisering van het fundament van werk.nl is gerealiseerd, maar de oplevering kon niet conform planning begin augustus plaatsvinden. De modernisering als zodanig was wel gereed, maar de testen en borging die nodig zijn om een zo kritiek systeem in productie te nemen vereisten meer tijd. Nu staat de ingebruikname gepland voor oktober. In 2015 zullen de modernisering van de overige technologie en de verbetering van de applicatie zorgen voor een structureel geborgde stabiliteit.
  • Vernieuwing Kantoorautomatisering, werkplekken en netwerken (KWN). Dit omvangrijke programma realiseert een belangrijke besparing en moderniseert de infrastructuur waarmee medewerkers in het hele land werken. De migratie naar de nieuwe dienstverlening (via het deelproject Transitie en Transformatie) verloopt in het voorziene tempo. Alle UWV-locaties zijn eerst overgezet naar het nieuwe KWN-netwerk, met uitzondering van 1 locatie waar bijzondere apparatuur staat. Deze locatie wordt dit jaar overgezet. Inmiddels zijn 80 van de 103 UWV-locaties ook gemigreerd naar Windows 7, waaronder alle werkplekken van de divisie Werkbedrijf. Het einde van de werkplekmigratie staat gepland voor eind oktober. Verder moet nog een aantal externe netwerkverbindingen richting SUWI-partners worden gerealiseerd. De eerste verbindingen zijn gereed, de overige volgen naar verwachting nog dit jaar. De modernisering van de kantoorautomatisering wordt naar verwachting begin volgend jaar afgerond met een upgrade van de centrale elektronische postsystemen en de Sharepoint-omgevingen, en met de introductie van een aantal nieuwe basisfunctionaliteiten, zoals betere webmail voor thuiswerkers
  • Europese aanbestedingen. De Europese aanbesteding callcenterdiensten (CCD) is gegund. De voorbereiding van de implementatie is gestart. Afronding van de migratie is voorzien voor medio volgend jaar. De Europese aanbesteding Telefonie is in de markt gezet. Definitieve gunning van deze aanbesteding is voorzien voor eind dit jaar.
  • Beveiliging. Informatiebeveiliging is een permanente uitdaging, we zijn continu bezig de beveiliging verder te verbeteren. De afgelopen periode zijn resultaten geboekt op concreet technisch niveau en bij de versterking van de beheersing. Op dat laatste gebied is een nog zwaardere inzet nodig. Onderzoek van onze eigen accountantsdienst wijst op besturingsproblemen; daarnaast is er sprake van vertraging bij de uitvoering van projecten en maatregelen. Bij het jaarlijkse assessment dat Logius als aansluitvoorwaarde voor DigiD hanteert, bleek UWV eind 2013 aan 4 normen niet te voldoen. We hebben maatregelen genomen om operationele risico’s te beperken. De uit het assessment gebleken tekortkomingen zullen, anders dan gepland, niet dit jaar zijn opgelost. Overleg met Logius hierover vindt plaats.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag