Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Autorisatiebeheer

UWV beschikt over een autorisatiebeheersysteem waarin medewerkers toegang tot systemen aanvragen op basis van hun functie met bijbehorende rollen. Dit systeem is gekoppeld aan het personeelsbestand, zodat er signaleringen komen om autorisaties toe te kennen, in te trekken of te wijzigen bij indiensttreding, verandering van functie of vertrek. Voor veel applicaties gebeurt dit bijna geheel geautomatiseerd, voor andere applicaties zijn nog handmatige handelingen nodig.

Het aantal verschillen tussen de toegekende en de in de applicaties aanwezige autorisaties was fors. Het ministerie van SZW heeft ons gevraagd ervoor te zorgen dat we eind 2014 een beheerst (‘sluitend’) autorisatiebeheer hebben. Eind 2013 zijn we het project Sluitend autorisatiebeheer gestart. In de eerste 8 maanden van 2014 zijn de volgende resultaten geboekt:

  • Bij alle bedrijfsonderdelen zijn decentrale businessteams bezig om de verschillen te analyseren en op te lossen. In de verschillijsten zien we een daling van bijna 75% ten opzichte van 1 januari 2014.
  • Het normenkader autorisatiebeheer is vastgesteld.
  • Een generiek procesontwerp is ontwikkeld en wordt uitgerold.
  • Op basis van procesanalyse zijn procesverbeteringen en controles ontworpen waarmee de bestaande manco’s worden gecompenseerd en waarmee meer beheersing mogelijk is. De beheersingsmaatregelen voldoen aan het normenkader autorisatiebeheer.
  • Op basis van een risicoprofiel zijn de bedrijfsapplicaties geïdentificeerd waarvoor we de beheersingsmaatregelen gaan aanbrengen. Alle bedrijfsonderdelen hebben een actieplan opgesteld voor het borgen van de beheersingsmaatregelen en het controlemodel.
  • De uitrol van het beheersingsproces, inclusief het controlemodel, is gestart bij alle bedrijfsonderdelen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen