Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Expertisecentrum fraudebestrijding

In het kader van het rijksbrede programma voor een compacte overheid werken (semi)overheidsorganisaties samen in een expertisecentrum fraudebestrijding (ook wel: de Antifraudebox). De Belastingdienst is trekker, andere deelnemende partijen zijn Inspectie SZW, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Sociale Verzekeringsbank (SVB), Kamer van Koophandel, Logius, Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Koninklijke Marechaussee (KMAR), Centraal Administratiekantoor (CAK), Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, Rijksdienst voor ondernemend Nederland en UWV. Bij de Belastingdienst in Utrecht is een aparte ruimte ingericht waar de deelnemende partijen met hun eigen hardware toegang kunnen krijgen tot hun eigen systemen. De eerste ervaringen met deze manier van samenwerken zijn positief.

Het expertisecentrum is gestart met het ontwikkelen van gezamenlijke risicokenmerken en –profielen voor gefingeerde dienstverbanden en DigiD-fraude. Doelstelling is te komen tot onderzoekswaardige signalen waarmee de organisatoren van deze vormen van fraude kunnen worden aangepakt. Het project veelplegers vanuit de Manifestgroep ligt tijdelijk stil, omdat in de Ministeriële Commissie Fraudebestrijding een identiek project is gestart.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen