Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Programma Wajong

Het Programma Wajong 2015 faciliteert de divisies bij de invoering van de Wajong 2015 en bij het aanpassen van de primaire processen aan de eisen die de Participatiewet per 1 januari 2015 aan UWV stelt. Belangrijke onderdelen van de Participatiewet waarvoor UWV voorbereidingen treft, zijn de veranderde criteria voor het beoordelen van arbeidsvermogen voor de Wajong en de Ziektewet-vangnet categorie Loonkostensubsidie, en de indicatiestellingen Beschut werk, Banenafspraak, en Medische Uren Beperkten.

Ter voorbereiding op 2015 coördineert het Programma de volgende activiteiten:

  • Klanten die in de Wajong 2015 terechtkomen, hebben geen arbeidsmogelijkheden. Bestaande processen, systemen en communicatie-uitingen worden aangepast aan het gegeven dat UWV deze klanten niet naar werk zal begeleiden.
  • UWV voert vanaf 1 januari 2015 de medische beoordeling uit voor zowel de Wajong 2015 als de gemeentelijke indicatiestellingen. Bij deze beoordelingen staat het arbeidsvermogen centraal. UWV zal hierbij gebruikmaken van de op internationale standaarden gebaseerde beoordelingsmethode SMBA (Sociaal-Medische Beoordeling Arbeidsvermogen). Vanwege de nieuwe beoordelingsmethode en de andere werkwijze wordt er veel geïnvesteerd in opleiding en invoering. De nieuwe methode wordt nu op 7 kantoren getoetst op consistentie, professionele bruikbaarheid en inleertijd.
  • UWV is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor voorzieningen voor mensen die onder de uitkerings- en re-integratieverantwoordelijkheid van UWV vallen en voor werkenden die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de voorzieningen voor mensen met een Participatiewet-uitkering en mensen die na een re-integratie door de gemeente minder dan het wettelijk minimumloon verdienen. In een aantal gevallen zal dit leiden tot een overdracht van uitvoeringsverantwoordelijkheden tussen gemeenten en UWV. Deze overgangssituatie wordt door UWV juridisch, beleidsmatig, procesmatig en systeemtechnisch zorgvuldig voorbereid.
  • De samenwerking met gemeenten of arbeidsmarktregio’s krijgt door de Participatiewet een andere vorm. In de komende maanden zal deze samenwerking worden geïntensiveerd, gericht op een optimale ondersteuning aan burgers. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de bestaande relaties en netwerken. UWV ontwikkelt hiervoor een passend dienstenportfolio met voorlichtingsmateriaal. Om de uitvoering mogelijk te maken, worden in de komende maanden processen, systemen en communicatie-uitingen aan de nieuwe situatie aangepast. We maken onze ‘uitgestoken hand’ aan gemeenten concreet door 35 arbeidsdeskundigen aan te stellen die de gemeenten in 2015 kunnen ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen