Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Op 11 april 2013 hebben kabinet en sociale partners een sociaal akkoord gesloten. Afgesproken is dat werkgevers, zowel van markt als overheid, zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel 125.000 extra banen te creƫren voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogenoemde banenafspraak. De banenafspraak is vastgelegd in het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Het wetsvoorstel moet nog behandeld worden in de Tweede en Eerste Kamer. Inwerkingtreding van de wet is gepland per 1 januari 2015.

UWV beheert in het kader van de banenafspraak het doelgroepregister en monitort jaarlijks de voortgang. Ook voert UWV op verzoek van gemeenten de beoordeling banenafspraak uit. UWV beoordeelt of iemand in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Is dat niet het geval, en valt deze persoon onder de Participatiewet, dan wordt hij opgenomen in het doelgroepregister. UWV draagt ook bij aan de realisatie van de banenafspraak. De doelgroep kan zich in de loop van 2015 via werk.nl actief presenteren aan werkgevers, en werkgevers kunnen in de arbeidsmarktregio bij het regionale Werkbedrijf aangeven op zoek te zijn naar geschikte kandidaten. UWV zal vanuit de reguliere dienstverlening bijdragen aan de banenafspraak door de bemiddeling van Wajongers. Hierbij is in de periode 2015-2018 sprake van een extra activering van Wajongers in het kader van de herindeling.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Quotumwet in UWV Kennisverslag 2014-2

Quotumwet in UWV Kennisverslag 2014-2 Lees verder