Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Voorkomen van instroom in de WIA 2014

 NormResultaatResultaat
 201420142013
  t/m aug. 
Uitstroom uit Ziektewet-vangnet binnen 104 weken90,0%*90,3%89,4%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte10,0%*11,9%13,2%
 Resultaat
 2014
 t/m aug.
Uitstroom uit Ziektewet-vangnet binnen 104 weken*90,3%
Aandeel werkenden na 13 weken ziekte*11,9%

*Definitie is met ingang van 2014 aangepast; hierdoor is het cijfer niet vergelijkbaar met 2013.

Met het ministerie van SZW worden jaarlijks afspraken gemaakt over te behalen prestaties. De tabel toont de resultaten op het gebied van preventie, het voorkomen dat mensen vanuit ziekte doorstromen naar de WIA.

Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen en zieke uitzendkrachten. Zij hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re-integratie verantwoordelijk is. UWV vervult voor deze mensen op grond van een wettelijke taak de rol van arbodienst. Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gedaald van 13,2% in 2013 naar 11,9% in de eerste 8 maanden van 2014 (streefcijfer: 10,0%). Deze daling heeft te maken met een andere wijze van tellen. Tot en met 2013 werd alleen gemeten of de vangnetter gestart was met werken en werd niet gekeken naar het voortduren van dit werk. Sinds 2014 tellen we beƫindigd werk niet langer mee.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Ontwikkeling WIA 2014

Ontwikkeling WIA 2014

Het aantal WIA-uitkeringen is in de eerste 8 maanden van 2014 met 15.200 gestegen tot 201.600; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Lees verder

Minder werkhervatting langdurig zieken door economische crisis

Minder werkhervatting langdurig zieken door economische crisis Lees verder