Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Klanttevredenheid 2014

 NormResultaatResultaat
 201420142013
  t/m april 
Tevredenheid uitkeringsgerechtigden7,07,06,9
Tevredenheid alle werkzoekenden 6,36,46,1
Tevredenheid werkzoekenden die vooraf wisten dat zij voornamelijk online dienstverlening zouden krijgen en daar ook gebruik van maken6,06,66,4
Tevredenheid werkgevers6,36,16,2
Tevredenheid werkgevers over online vacaturebemiddeling en - vervulling via werk.nl -5,95,6
 Resultaat
 2014
 t/m april
Tevredenheid uitkeringsgerechtigden7,0
Tevredenheid alle werkzoekenden 6,4
Tevredenheid werkzoekenden die vooraf wisten dat zij voornamelijk online dienstverlening zouden krijgen en daar ook gebruik van maken6,6
Tevredenheid werkgevers6,1
Tevredenheid werkgevers over online vacaturebemiddeling en - vervulling via werk.nl5,9

We hebben te maken met een aanscherping van het sanctiebeleid, een toegenomen digitalisering en een afname van het aantal kantoren. Desondanks is de klanttevredenheid van uitkeringsgerechtigden in de eerste 4 maanden van 2014 licht gestegen: van een 6,9 eind 2013 naar een 7,0. Daarmee voldoen we aan de met het ministerie van SZW afgesproken norm van 7,0.

De waardering voor de digitale dienstverlening stijgt weer. Werkzoekenden die 0 tot 3 maanden werkloos zijn, geven gemiddeld een 6,4; werkzoekenden die 4 tot 12 maanden werkloos zijn geven een 6,3. Werkzoekenden geven aan dat vooral de bereikbaarheid en het gebruiksgemak van werk.nl verbeterd zijn. Zo vinden ze de indeling overzichtelijker en hoeven ze minder vaak onnodig door te klikken. Ook zijn ze positiever over de Werkmap. Werkzoekenden die vooraf wisten dat zij voornamelijk online dienstverlening zouden krijgen en daar ook gebruik van maken, waarderen onze online dienstverlening met een 6,6 (eind 2013: 6,4). De waardering van alle werkzoekenden voor de online dienstverlening steeg aanzienlijk: van een 6,1 naar een 6,4.

De algehele tevredenheid van werkgevers daalde licht van een 6,2 naar een 6,1 (streefcijfer is een 6,3). De tevredenheid van werkgevers over de online vacaturebemiddeling en –vervulling via werk.nl steeg van een 5,6 eind 2013 naar een 5,9. Werkgevers vinden de bereikbaarheid en het gebruiksgemak verbeterd en geven aan dat de zoekfunctie op de site beter functioneert.

In het jaarverslag 2014 worden de uitkomsten van het tweede klanttevredenheidonderzoek van 2014 opgenomen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Minister Asscher: waardering voor UWV stijgt

Minister Asscher: waardering voor UWV stijgt Lees verder